Disclaimer

TheInvoiceManagers.com is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. TheInvoiceManagers.com geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door TheInvoiceManagers.com en haar personeel.

Niets van de content, afbeeldingen, broncode nog de opmaak van deze website mag zonder de persoonlijke toestemming van The Invoice Managers bvba worden gekopieerd en vermenigvuldigd.